Čipové karty

Používání čipových karet na linkách MHD Kladno a IDS SID

Čipová karta je elektronický platební prostředek umožňující cestujícím bezhotovostní odbavení ve veřejné hromadné dopravě. Na každou čipovou kartu si můžete uložit finanční obnos a z této částky čerpat jednotlivé jízdné (tzv. elektronická peněženka EP). Vyčerpání finanční hotovosti není časově omezeno. Na některé druhy karet je dále možné nahrát předplatní časové jízdné na linky MHD Kladno a linky Středočeské integrované dopravy (SID). Zůstatek peněz na kartě a platnost předplatního jízdného je vždy vytištěna na jízdence. Z každé karty (el. peněženky) je možné zaplatit jízdné i spolucestujícímu. Odbavovací systém neumožňuje současné odbavení z předplatního jízdného spolu s doplatkem ceny z EP nebo hotově, neumožňuje kombinaci tarifů MHD a SID.

 

RODINNÁ

Karta je určena pro nepravidelné cestující, kteří nevyužijí předplatní jízdné.
Karta je pouze elektronickou peněženkou umožňující odbavení cestujícího za jízdné výhodnější než při platbě hotově ve voze, umožňuje odbavení za jednotlivé jízdné dle požadavku cestujícího (obyčejné jízdné, po prokázání nároku na slevu - poloviční, žákovské jízdné apod.).
Karta je přenosná, lze ji zapůjčit k použití jiné osobě.

 

OBČANSKÁ

Karta je určena pro pravidelné cestující (do zaměstnání apod.).
Na kartu je možné nabít předplatní časové jízdné (týdenní, měsíční, čtvrtletní) na vybrané zóny s volitelným začátkem platnosti a neomezeným počtem jízd v daném období, ale dobít a používat lze současně také EP. Týdenní jízdné lze používat pouze v zóně MHD Kladno, v zónách SID není týdenní jízdné zavedeno.
Karta je nepřenosná, určena k používání pouze držiteli karty.

 

ŽÁKOVSKÁ

Karta je určena pro:

- děti a žáky do 15 let - a) pro zóny SID a MHD Kladno je kartu možné dobít časovým předplatním jízdným na neomezený počet jízd nebo b) pro zónu MHD Kladno je kartu možné dobít zvýhodněným jednotlivým jízdným, které se odečítá z EP za každou projetou jízdu.
Pro dobití časového jízdného pro zóny IDS SID (tj. pro jízdy mimo město Kladno) - předkládají vždy platný žákovský průkaz.
V případě, že není zájem o dobití předplatního jízdného (nepravidelný cestující), je možné na kartu nahrát tarif umožňující automatické odbavení za zlevněné jízdné.

- žáky, učně a studenty denního studia středních škol - pro zónu MHD Kladno je kartu možné dobít zvýhodněným jednotlivým jízdným (1,- Kč/1 jízdu), které se odečítá z EP za každou projetou jízdu.
Předkládají v určeném termínu (září) potvrzení školského zařízení o trvání studia nebo platný žákovský průkaz.

- žáky a studenty 15 - 26 let (bez ohledu na typ školy) - pro zóny SID a MHD Kladno je kartu možné dobít časovým předplatním jízdným na neomezený počet jízd
Předkládají v určeném termínu (říjen) potvrzení školského zařízení o trvání studia, pro zóny SID předkládají vždy platný žákovský průkaz.

Na kartu je možné nabít předplatní časové jízdné (týdenní, měsíční, čtvrtletní) pro vybrané zóny s volitelným začátkem platnosti a neomezeným počtem jízd, dobít a používat lze současně také EP. Týdenní jízdné lze používat  pouze v zóně MHD Kladno, v zónách SID není týdenní jízdné zavedeno.
Karta je nepřenosná, určena k používání pouze držiteli karty.

 

DŮCHODCOVSKÁ

Karta je určena pro:

- občany nad 65 let - karta umožňuje automatické odbavení cestujícího za zlevněné jednotlivé jízdné (1,- Kč/1 jízdu) pouze v MHD Kladno.

- držitele starobního nebo invalidního důchodu III. stupně - karta umožňuje automatické odbavení cestujícího za zlevněné jednotlivé jízdné (1,- Kč/1 jízdu) pouze v MHD Kladno. Karta je platná vždy na období jednoho roku, pro prodloužení platnosti je nutné doložit trvání nároku.

- držitele starobního nebo invalidního důchodu III. stupně starší 65 let - kartu je možné dobít časovým kupónem na neomezený počet jízd pouze pro linky IDS SID (tj. zóny mimo MHD Kladno). Tento kupón lze nahrát i na kartu Seniorskou. Karta je platná vždy na období jednoho roku, pro prodloužení platnosti je nutné doložit trvání nároku.

Karta je nepřenosná, určena k používání pouze držiteli karty.

 

SENIORSKÁ

Karta je určena pro občany starší 70 let.

Na kartu je možné dobít časové předplatní jízdné pro MHD Kladno (1,- Kč/1 měsíc nebo 12,- Kč/ rok) na neomezený počet jízd, karta slouží případně také k prokázání věku při uplatnění slevy dle tarifu PID v MHD Kladno

Na kartu je dále také možné dobít kredit do EP, z něj pak čerpat jednotlivé jízdné v ostatních zónách SID.

Karta je nepřenosná, určena k používání pouze držiteli karty.

 

RODIČOVSKÁ

Karta je určena pro občany pobírající rodičovský příspěvek, pro doprovázení dítěte do 4 let věku, které není přepravováno v kočárku. Zlevněný tarif RODIČOVSKÉ karty platí pouze v MHD Kladno v zóně 1. Cestující s dítětem (bez kočárku) se odbavuje předními dveřmi.

V případě cestování s kočárkem s dítětem v MHD Kladno (v zóně 1) je přepravován doprovod kočárku spolu s kočárkem s dítětem bezplatně, nástup probíhá prostředními dveřmi, k odbavení není třeba používat RODIČOVSKOU kartu.

Karta je elektronickou peněženkou opravňující držitele k prvním 40 jízdám za 4,-Kč během kalendářního měsíce v MHD Kladno v zóně 1 (tj. po městě Kladně).  Nevyužitý počet jízd se do dalších období nepřevádí. K dalším jízdám (tj. od 41. jízdy) v měsíci opravňuje za obyčejné jízdné 14,-Kč. Pozn.: Kartu není nutné chodit dobíjet do informační kanceláře na každý měsíc, neboť 40 jízd za 4,-Kč je automaticky aktivováno na všech RODIČOVSKÝCH kartách každý první den v měsíci. Je nutné tedy mít na kartě pouze určitou hotovost.

Při cestování bez dítěte lze kartu RODIČOVSKOU použít pouze pro odbavení za obyčejné jízdné 14,-Kč z elektronické peněženky, nikoli za zlevněný tarif RODIČOVSKÉ karty.

Karta je platná vždy na období jednoho roku, pro prodloužení platnosti je nutné doložit trvání nároku, karta je platná maximálně do dne 4. narozenin dítěte. Karta je nepřenosná, určena k používání pouze držiteli karty.

 

ZVÝHODNĚNÝ PŘESTUP - je možné využít při platbě kartou a) v zóně MHD Kladno při odbavení za jednotlivé jízdné z EP za základní tarif 14,- Kč nebo b) v zónách SID při odbavení za jednotlivé jízdné z karty z EP. Cestující má nárok na jeden přestup, při kterém má přestupní (již uhrazenou) zónu zdarma. Přestup musí být uskutečněn v časovém limitu do 20 minut od předchozího výstupu, přestup není nutno hlásit řidiči - odbavovací zařízení hlídá časový limit, který je uložen vždy na kartě. Časový limit je také vytištěn na jízdence. V případě chybně vyhodnoceného přestupu odbavovacím zařízením a účtováním jiného tarifu než přestupního je reklamace neoprávněně odečteného jízdného uplatňována ve všech informačních kancelářích společnosti (po předložení jízdenky). Z technologických důvodů není možné využít přestup u jízdenky pro spolucestující a u hromadné společné jízdenky.

 

Podmínky pro zhotovení čipové karty
Čipové karty typu OBČANSKÁ, ŽÁKOVSKÁ, DŮCHODCOVSKÁ SENIORSKÁ, RODIČOVSKÁ zhotovujeme na počkání pouze v informační kanceláři na autobusovém nádraží v Kladně. Kartu typu RODINNÁ lze zakoupit ve všech informačních kancelářích společnosti (tj. na Náměstí Svobody, v Kročehlavech u Flory).
Průkazové foto není potřeba, fotíme zdarma přímo při zhotovování karty, na kartě RODINNÁ není podobenka.
Rodinná
- cena karty: 150,- Kč
- karta je prodávána ve všech informačních kancelářích společnosti
- na formuláři „Doklad o vydání karty“ označit druh karty „Rodinná“

Občanská
- cena karty:  150,- Kč
- žadatel se musí dostavit osobně do informační kanceláře na autobusovém nádraží v Kladně
- ve formuláři „Doklad o vydání karty“ označit druh karty „Občanská“
- předložit doklad totožnosti

 

Žákovská
- cena karty:  150,- Kč
- žadatel se musí dostavit osobně do informační kanceláře na autobusovém nádraží v Kladně
- ve formuláři „Doklad o vydání karty“ označit druh karty „Žákovská“
- vyplnit a podepsat formulář „Zásady zpracování osobních údajů“ část A (popř. i část B – v tomto formuláři i více informací o zpracování osobních údajů, o podmínkách při ztrátě karty, při požadavku na opakovaný výdej karty pro čerpání slevy)
- děti a žáci do 15ti let
- předložit rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce
- v případě dojíždění mimo město Kladno předložit také platný žákovský průkaz (více viz. infomateriál „ŽÁKOVSKÉ PRŮKAZY“)
- žáci a studenti 15 - 26 let
- předložit doklad totožnosti
- předložit potvrzení školského zařízení o soustavné přípravě  na budoucí povolání nebo v případě dojíždění mimo město Kladno platný žákovský průkaz  (více viz. infomateriál „ŽÁKOVSKÉ PRŮKAZY“)

Důchodcovská
- cena karty: 150,- Kč
- žadatel se musí dostavit osobně do informační kanceláře na autobusovém nádraží v Kladně
- ve formuláři „Doklad o vydání karty“ označit druh karty „Důchodcovská“
- vyplnit a podepsat formulář „Zásady zpracování osobních údajů“ část A  (popř. i část B – v tomto formuláři i více informací o zpracování osobních údajů, o podmínkách při ztrátě karty, při požadavku na opakovaný výdej karty pro čerpání slevy)
- držitel invalidního důchodu III. stupně mladší 65 let -  předložit doklad totožnosti, rozhodnutí o přiznaném důchodu a potvrzení o vyplácení důchodu vydané příslušným bankovním ústavem či poštou
- držitel starobního důchodu mladší 65 let -  předložit doklad totožnosti a rozhodnutí o přiznaném důchodu
- občan nad 65 let - předložit doklad totožnosti

 

Seniorská
- cena karty: 150,- Kč
- žadatel se musí dostavit osobně do informační kanceláře na autobusovém nádraží v Kladně
- ve formuláři „Doklad o vydání karty“ označit druh karty „Seniorská“
- vyplnit a podepsat formulář „Zásady zpracování osobních údajů“ část A  (popř. i část B – v tomto formuláři i více informací o zpracování osobních údajů, o podmínkách při ztrátě karty, při požadavku na opakovaný výdej karty pro čerpání slevy)
- občan nad 70 let - předložit doklad totožnosti, v měsíci prodeje karty musí žadatel dosáhnout 70 let

 

Rodičovská
- cena karty:  150,- Kč
- žadatel se musí dostavit osobně do informační kanceláře na autobusovém nádraží v Kladně
- ve formuláři „Doklad o vydání karty“ označit druh karty „Rodičovská“
- vyplnit a podepsat formulář „Zásady zpracování osobních údajů“ část A  (popř. i část B – v tomto formuláři i více informací o zpracování osobních údajů, o podmínkách při ztrátě karty, při požadavku na opakovaný výdej karty pro čerpání slevy)
- občan pobírající rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte
- předložit doklad totožnosti
- předložit platné „Oznámení o přiznání dávky rodičovského příspěvku“ vydané Úřadem práce

 

Prodej čipových karet
Kartu Rodinnou lze zakoupit ve všech informačních kancelářích. Ostatní typy karet je možné zhotovit pouze v informační kanceláři na autobusovém nádraží v Kladně.
Otevírací doba informačních kanceláří:
Autobusové nádraží (Po – Pá  600 – 1800, So 700 – 1200 hod., tel. 312 247 734, 312 247 186)
Náměstí Svobody  (Po – Pá  600 – 1800, So 700 – 1200 hod., tel. 312 247 013)
Vrchlického ulice (Po, Út, Čt, Pá   800 – 1200 a  1300 – 1600 hod., Středa 800 – 1200 a  1300 – 1500 hod., tel. 312 668 942)

Další podmínky pro používání karet:

Garantovaná funkčnost karty je první 2 roky od zhotovení, následně může být karta několikanásobně opakovaně prodlužována vždy o 2 roky. Před koncem platnosti karty je nutné kartu v informační kanceláři opětovně bezplatně aktivovat na další 2 roky. Finanční hotovost uložená na kartě po skončení platnosti karty „nepropadá“ a čerpání není časově omezeno. V případě požadavku ze strany majitele karty může být zůstatek elektronické peněženky vyplacen zpět v hotovosti.
Platnost časových kupónů lze zvolit od libovolného data.
Možnost evidence karty na držitele v naší databázi – při reklamaci, ztrátě, změně typu karty, při požadavku na vyplacení zůstatku karty nebude od držitele vyžadován Doklad o vydání karty, k prokázání vlastnictví karty postačí předložení dokladu totožnosti majitele karty. V případě, že se rozhodnete evidovat kartu v naší databázi na Vaše jméno je potřeba vyplnění a podepsání formuláře „Zásady zpracování osobních údajů“část A i B - více informací o zpracování osobních údajů na formuláři „Zásady zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů při používání bezkontaktních čipových karet  společnosti ČSAD MHD Kladno a.s.“
Po dobu platnosti karty je možno jedenkrát změnit typ karty, způsob využívání karty (např. ze ŽÁKOVSKÉ na OBČANSKOU apod.).
Z nepřenosných adresných karet typu ŽÁKOVSKÁ, DŮCHODCOVSKÁ, SENIORSKÁ, RODIČOVSKÁ u kterých je čerpána zákonná nebo obchodní sleva, lze používat pouze jeden typ karty.
V případě ztráty, odcizení nebo z jiných důvodů je možné čipovou kartu zablokovat v informační kanceláři ČSAD MHD Kladno a.s. na Autobusovém nádraží Kladno. Zablokování může žádat pouze majitel karty nebo jeho zákonný zástupce po vyplnění žádosti o zablokování a prokázání totožnosti nebo předložení Dokladu o vydání karty. Reklamace karet se vyřizují taktéž pouze v této kanceláři.
Za ztrátu karty není účtována žádná pokuta, cena za zhotovení karty nové je u všech typů karet 150,- Kč. V případě ztráty karty typu ŽÁKOVSKÁ, DŮCHODCOVSKÁ, SENIORSKÁ, RODIČOVSKÁ je k vystavení nové karty, na kterou bude čerpána sleva, ztracenou kartu nejdříve zablokovat.
V případě, že majitel ztracené karty bude žádat převedení zůstatku peněz na kartu novou, je nutné kartu vždy nejdříve zablokovat. Převod zůstatku lze provést nejdříve 14 pracovních dnů od zablokování.
Po obvodu karty je zabudována miniaturní anténa umožňující přenos dat mezi čtecím zařízením v autobuse a Vaší kartou. Kartu proto nelámejte, neohýbejte, neprovádějte povrchové a rozměrové úpravy karty, nevystavujte teplotám vyšším než 500C a magnetickému poli. V případě ztráty funkčnosti karty z jiného důvodu než mechanického, tepelného nebo elektromagnetického poškození bude karta bezplatně vyměněna. !!! Kartu noste stále v ochranném pouzdře !!!

 

Ceník ostatních služeb (ceník platný od 1.8.2009)

změna druhu karty - 25,- Kč | zablokování karty – bezplatně | odblokování karty - 25,- Kč | převod zůstatku peněz EP (při ztrátě, odcizení karty) - 25,- Kč | převod karty na jiného majitele - 25,- Kč | opakovaný výdej karty, na kterou je čerpána sleva (nedojde-li k zablokování ztracené karty) - 700,- Kč | náklady nezbytně nutné pro zjištění a vyplacení zůstatku EP - 25,- Kč

Způsob odbavování cestujících v autobusech

Nástup cestujících je možný pouze předními dveřmi, výjimkou zůstává doprovod kočárku s dítětem, který nastupuje označenými dveřmi podle typu autobusu. Odbavovací zařízení je umístěno v předním nástupním prostoru v dosahu cestujícího i řidiče.

Každý cestující obdrží při  nástupu jízdenku, kterou je povinen mít po celou dobu přepravy u sebe a v případě kontroly předložit spolu s kartou. Jízdenkou se nemusí prokazovat kategorie cestujících přepravující se bezplatně, ti prokazují platnost nároku předložením dokladu opravňujícího k bezplatné přepravě (OP, pas, průkaz PID, v MHD Kladno karta Seniorská apod.). Zařízení umožňuje odbavení zaplacením hotově ve voze u řidiče nebo zabudovaným čtecím zařízením pomocí čipové karty. Při odbavení kartou cestující po nástupu do vozu přiloží platební kartu do blízkosti čtečky, tj. asi 5 až 8 cm. Čtecí zařízení potvrdí signálem rozsvícené zelené šipky platnost operace, u karet množstevních odečte jízdu nebo odpovídající částku a zařízení vytiskne jízdenku, kterou si cestující sám odebere. Kartu není nutné vyndavat z ochranného pouzdra!  V případě žádosti o jiný druh jízdenky, než pro který je daná karta určena nebo pro jízdu mimo zónu MHD Kladno oznámí cestující před přiložením karty řidiči druh požadované jízdenky a cílovou stanici. Pro případ reklamace doporučujeme vždy uschovávat poslední jízdenku a doklad o nabití karty. Pověřená osoba společnosti (řidiči, kontroloři) je oprávněna vyzvat uživatele karty k vizuální kontrole podobenky na kartě, zda je karta použita oprávněným držitelem karty – platí pro karty OBČANSKÁ, ŽÁKOVSKÁ, DŮCHODCOVSKÁ, SENIORSKÁ, RODIČOVSKÁ.

 

Smluvní dopravci akceptující "kladenské" karty
Každou "kladenskou" čipovou kartu lze použít taktéž jako el. peněženku i v autobusech u smluvních dopravců, u některých lze v rámci IDS SID použít také předplatní kupóny na vybrané zóny.

Akceptace EP a časového předplatního jízdného:

Příjemce karet

Placení peněženkou

Dobíjení peněženky

Použití kupónu

ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Ano

Ano

Ne

ANEXIA BUS s.r.o.

Ano

Ano

Ano

ARRIVA PRAHA s.r.o.

Ano

Ano

Ano

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.

Ano

Ano

Ano

AUTODOPRAVA LAMER s.r.o.

Ano

Ano

Ano

BOSÁK BUS, spol. s r.o.

Ano

Ano

Ano

ČSAD Benešov a.s.

Ano

Ano

Ano

ČSAD Polkost spol. s r.o.

Ano

Ano

Ano

ČSAD Slaný a.s.

Ano

Ano

Ne

ČSAD SVT Praha s.r.o.

Ano

Ne

Ne

LEXTRANS BUS s.r.o.

Ano

Ano

Ano

Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

Ano

Ano

Ano

PROBO BUS a.s.

Ano

Ano

Ano

 


Použití karty na linkách Pražské integrované dopravy (PID) provozovaných ČSAD MHD Kladno a.s
Na autobusových linkách PID lze „kladenské“ čipové karty taktéž použít k odbavení, avšak pouze jako elektronickou peněženku, na linkách platí tarif a podmínky Pražské integrované dopravy. Karta může fungovat i u ostatních dopravců v regionu.

 

Dobíjení karty v autobuse u řidiče
Dobíjet lze pouze elektronickou peněženku. Dobíjení v autobuse je možné pouze v zónách mimo město Kladno. Z provozních důvodů (zpoždění spoje apod.) může být dobíjení karty řidičem odmítnuto. Časové předplatní jízdné pro MHD Kladno a Středočeskou integrovanou dopravu dobíjet v autobuse NELZE - lze dobíjet pouze v informačních kancelářích společnosti

ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: csadkladno@csadkladno.cz
KD SERVIS a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: kdservis@kdservis.cz