Aktuality

Zahájení projektu ROP - 4.6.2013

10.06.2013

Poskytnutí dotace na obnovu vozového parku

Dne 4.6.2013 byla podepsána smlouva mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy a dopravní firmou ČSAD MHD Kladno a.s. o poskytnutí dotace na obnovu vozového parku. Předmětem projektu je nákup 12 autobusů na ekologický pohon CNG, v bezbariérovém provedení, které nahradí autobusy na dieslový pohon, kterým končí provozní životnost. Nově pořízené autobusy budou na základě smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené se Středočeským krajem zajišťovat dopravní obslužnost na území Středočeského kraje v Středočeské a částečně Pražské integrované dopravě zejména v oblasti Kladensko a přilehlých regionech Slánska, Berounska, Rakovnicka, Mělnicka a Prahy západ. Pořízené autobusy budou bezbariérové, tím dojde ke zvýšení komfortu např. u osob se sníženou schopností pohybu a orientace, seniorů nebo rodičů s kočárky. Využití k pohonu alternativního ekologického paliva – CNG, zajistí snížení vypouštění škodlivých látek, tím bude snížen negativní dopad provozu na životní prostředí.

Projekt byl předložen k Výzvě č. 70 z regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy pro oblast podpory č.1.2 – Udržitelné formy veřejné dopravy – autobusy na ekologický pohon, vyhlášené v září 2012. Celkové způsobilé náklady projektu jsou plánovány ve výši 55 210 tis. Kč, výše podpory z rozpočtu Regionálního operačního programu Střední Čechy s využitím finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje je nejvýše 40%, tj. v maximální výši 22 084 tis. Kč. Postupné zavádění nových autobusů je plánováno na podzim 2013 a na jaro 2014. Předpokládané ukončení realizace projektu je 1.5.2014.

Dopravce ČSAD MHD Kladno a.s. provozuje celkem 170 autobusů, z toho je v současné době již 14 autobusů s pohonem na zemní plyn. Celkem za rok ujedou autobusy 11 mil. km a přepraví 17 mil. cestujících.

Zpět


ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: csadkladno@csadkladno.cz
KD SERVIS a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: kdservis@kdservis.cz