Aktuality

Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od 1.9.2016

15.08.2016

Zavedení zvýhodněného "korunového" jízdného pro vybrané skupiny cestujících.

 • Zvýhodněné jízdné je určené pro žáky, učně, studenty denního studia středních škol, důchodce s invaliditou III. stupně, důchodce pobírající starobní důchod, důchodce starší 65 let, seniory nad 70 let.
 • Nově zavedené zvýhodněné jízdné je nahráváno/aktivováno formou elektronického tarifu na stávající typy karet ŽÁKOVSKÁ, DŮCHODCOVSKÁ, SENIORSKÁ. Nejsou vydávány žádné nové typy karet. Provedení aktivace zvýhodněného jízdného na kartě je ZDARMA.
 • Zvýhodněné jízdné platí pouze při přepravě v zóně MHD Kladno při odbavení kartou typu ŽÁKOVSKÁ, DŮCHODCOVSKÁ, SENIORSKÁ. Jízdné může využít pouze držitel karty.
 • Zvýhodněné jízdné NELZE využít pro výše uvedené skupiny cestujících při odbavování hotově nebo z karty RODINNÁ, OBČANSKÁ z elektronické peněženky.
 • U karet typu ŽÁKOVSKÁ, DŮCHODCOVSKÁ je jízdné "1,- Kč za jízdu" odečítáno z kreditu elektronické peněženky ("EP"). Počet jízd není omezen.
 • U karty typu SENIORSKÁ je jízdné "1,- Kč za měsíční jízdné" (nebo 12,- Kč za roční) aktivováno formou předplatního časového kupónu. Počet jízd není omezen.
 • Aktivace nových tarifů bude prováděna ve všech informačních kancelářích společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. od 15.8.2016, využívání tarifu v autobusech je možné od 1.9.2016. Pro aktivaci tarifu je nutné fyzicky předložit čipovou kartu typu  ŽÁKOVSKÁ, DŮCHODCOVSKÁ, SENIORSKÁ.
 • Všechny karty, stávající tarify a již dobité předplatní kupóny zůstávají i po 1.9.2016 plně funkční i bez aktivace nového zvýhodněného jízdného před 1.9.2016. Aktivaci lze provést také kdykoli po 1.9.2016, aktivace není časově omezena. Karty "neaktivované" budou odbavovány dle stávajícího jízdného v MHD Kladno.
 • Zvýhodněný přestup je možné v zóně MHD Kladno využít pouze při odbavení z karty za základní tarif, nelze jej využít u zvýhodněných tarifů.

 

:: tarif MHD Kladno platný od 1.9.2016

 

Informace o zvýhodněném jízdném v MHD Kladno od 1.9.2016 v otázkách a odpovědích:

"Žáci, učni, studenti středních škol denního studia" - karta ŽÁKOVSKÁ

 • jaké jsou ceny jízdného v MHD Kladno při využití tohoto zvýhodněného tarifu?

- cena jízdného je 1,- Kč za každou jízdu, počet jízd není omezen

 • pro koho je nový zvýhodněný tarif určen?

- pro žáky, učně, studenty denního studia středních škol

 • na jakou kartu je tarif dobíjen?

- na kartu typu ŽÁKOVSKÁ

 • je nutné kartu pravidelně dobíjet?

- nový tarif je na kartě prvotně aktivován v informační kanceláři, poté je nutné pouze sledovat, zda je v elektronické peněžence dostatečný kredit, ze kterého je čerpáno zvýhodněné jízdné (zůstatek kreditu EP je vždy vytištěn na jízdence)

 • na jaké období je nový zvýhodněný tarif na kartě aktivován?
- u mladších 15 let - do dne 15. narozenin nebo na období platnosti karty
- u starších 15 let - na období jednoho školního roku včetně školních prázdnin, pro následné prodloužení platnosti tarifu je nutné předložit platné potvrzení o studiu nebo platný žákovský průkaz  
 • kde je možné provést aktivaci nového zvýhodněného tarifu?

- v kterékoli informační kanceláří ČSAD MHD Kladno a.s. od 15.8.2016, nastaví se tarif na kartu a následně se dobíjí jen elektronická peněženka v informační kanceláři (nebo v autobusech v zónách mimo MHD Kladno)
- je-li na kartě již dobito platné předplatní časové jízdné lze zvýhodněné jízdné dobít s počátečním datumem navazujícím na skončení časového kupónu

 • co je požadováno pro aktivaci nového zvýhodněného tarifu?

- předložit v informační kanceláři kartu typu ŽÁKOVSKÁ
- u starších 15 let bude v měsíci září dále požadováno i předložení platného potvrzení o studiu nebo platného žákovského průkazu

 • dojíždím autobusem pravidelně z okolní obce do školy do Kladna (nebo opačně) a využívám předplatní časové jízdné (kupón) pro Středočeskou integrovanou dopravu ("SID") - mění se pro mne něco?

- změny v tarifu MHD Kladno od 1.9.2016 cenově neovlivní jízdné v SID
- v předplatním kupónu pro SID s dojezdem po území MHD Kladno je i nadále zahrnuta i MHD Kladno
- na linkách MHD a SID vyjíždějících z/do Kladna není možné se odbavit kombinací tarifů MHD a SID, je možné se odbavovat pouze tarifem SID

 • nedojíždím autobusem pravidelně z okolní obce do školy do Kladna (nebo opačně) a kupuji si u řidiče jízdenku pro jednotlivou jízdu v SID - mění se pro mne něco?

- změny v tarifu MHD Kladno od 1.9.2016 cenově neovlivní jízdné v SID
- v případě, že je při cestování po Kladně využívána i MHD Kladno, pak je možné na kartě ŽÁKOVSKÁ aktivovat nové zvýhodněné jízdné
- na linkách MHD a SID vyjíždějících z/do Kladna není možné se odbavit kombinací tarifů MHD a SID, je možné se odbavovat pouze tarifem SID          

 

"Důchodci s invaliditou III. stupně, důchodci pobírající starobní důchod, důchodci starší 65 let" - karta DŮCHODCOVSKÁ

 • jaké jsou ceny jízdného v MHD Kladno při využití tohoto zvýhodněného tarifu?

- cena jízdného je 1,- Kč za každou jízdu, počet jízd není omezen

 • pro koho je nový zvýhodněný tarif určen?

- pro důchodce s invaliditou III. stupně
- pro důchodce pobírající starobní důchod
- pro důchodce starší 65 let

 • na jakou kartu je tarif dobíjen?

- na kartu typu DŮCHODCOVSKÁ

 • je nutné kartu pravidelně dobíjet?

- nový tarif je na kartě prvotně aktivován v informační kanceláři, poté je nutné pouze sledovat, zda je v elektronické peněžence dostatečný kredit, ze kterého je čerpáno zvýhodněné jízdné (zůstatek kreditu EP je vždy vytištěn na jízdence)

 • na jaké období je nový zlevněný tarif na kartě aktivován?

- důchodce s invaliditou III. stupně - po prokázání trvání nároku vždy na období 1 roku
- pro důchodce pobírající starobní důchod - na období platnosti karty
- pro důchodce starší 65 let - na období platnosti karty

 • kde je možné provést aktivaci nového zvýhodněného tarifu?

- v kterékoli informační kanceláří ČSAD MHD Kladno a.s. od 15.8.2016, nastaví se tarif na kartu a následně se dobíjí jen elektronická peněženka v informační kanceláři (nebo v autobusech v zónách mimo MHD Kladno)

 • co je požadováno pro aktivaci nového zvýhodněného tarifu?

- předložit v informační kanceláři kartu typu DŮCHODCOVSKÁ
- u důchodců s invaliditou III.stupně předložení dokumentu prokazujícího trvání nároku na slevu

 • dojíždím občas autobusem z okolní obce do Kladna (nebo opačně) - mění se pro mne něco?

- změny v tarifu MHD Kladno od 1.9.2016 cenově neovlivní jízdné v SID
- v případě, že je při cestování po Kladně využívána i MHD Kladno, pak je možné na kartě DŮCHODCOVSKÁ aktivovat nové zvýhodněné jízdné pro MHD Kladno
- na linkách MHD a SID vyjíždějících z/do Kladna není možné se odbavit kombinací tarifů MHD a SID, je možné se odbavovat pouze tarifem SID


"Senioři nad 70 let" - karta SENIORSKÁ

 • jaké jsou ceny jízdného v MHD Kladno při využití tohoto zvýhodněného tarifu?

- cena jízdného je  1,- Kč za měsíční jízdné (nebo 12,- Kč za roční jízdné), počet jízd není omezen
- jízdné je aktivováno formou předplatního časového kupónu

 • pro koho je nový zvýhodněný tarif určen?

- pro seniory starší 70 let

 • na jakou kartu je tarif dobíjen?

- na kartu typu SENIORSKÁ

 • je nutné kartu pravidelně dobíjet?

- na kartu je dobíjeno časové předplatní jízdné na dobu jednoho, dvou nebo 12 měsíců
- není již nutné dobíjet do karty pravidelně peníze do elektronické peněženky, neboť jednotlivé jízdné za každou jízdu již není z karty odečítáno
- při každém odbavení je držiteli karty vytištěna evidenční jízdenka s nulovou cenou jízdného pro případ přepravní kontroly, na jízdence již není uveden počet zbývajících jízd

 • kde je možné provést aktivaci nového zvýhodněného tarifu?

- v kterékoli informační kanceláří ČSAD MHD Kladno a.s. od 15.8.2016, nastaví se tarif na kartu a následně se dobíjí jen elektronická peněženka v informační kanceláři nebo v autobusech v zónách mimo MHD Kladno

 • co je požadováno pro aktivaci nového zvýhodněného tarifu?

- předložit v informační kanceláři kartu typu SENIORSKÁ

 • dojíždím občas autobusem z okolní obce do Kladna (nebo opačně) - mění se pro mne něco?

- změny v tarifu MHD Kladno od 1.9.2016 cenově neovlivní jízdné v SID
- v případě, že je při cestování po Kladně využívána i MHD Kladno, pak je možné na kartě SENIORSKÁ aktivovat nové zvýhodněné jízdné pro MHD Kladno
- na linkách MHD a SID vyjíždějících z/do Kladna není možné se odbavit kombinací tarifů MHD a SID, je možné se odbavovat pouze tarifem SID

Podmínky pro zhotovení nové čipové karty ŽÁKOVSKÁ, DŮCHODCOVSKÁ SENIORSKÁ
(Nejsou vydávány žádné nové typy karet, lze použít stávající již vydané a používané typy karet, informace  níže platí pro zájemce, kteří ještě nemají vydanou žádnou kartu typu ŽÁKOVSKÁ, DŮCHODCOVSKÁ, SENIORSKÁ.)
Karty zhotovujeme na počkání pouze v informační kanceláři na autobusovém nádraží v Kladně (Dukelských hrdinů 1639).
Cena karty je 120,- Kč. Donesení průkazové podobenky v papírové formě není potřeba, fotíme elektronicky zdarma přímo při zhotovování karty (ale je možné podobenku naskenovat z přineseného průkazového fota).
Žadatel se dále seznámí s poskytnutím osobních údajů za účelem evidence poskytnutí slevy - vyplní formulář a udělí souhlas.

Žáci do 15 let
- předložit rodný list žáka (nebo pas nebo občanský průkaz) a občanský průkaz zákonného zástupce  
Učni, studenti denního studia středních škol
- předložit občanský průkaz a platné potvrzení školského zařízení o soustavné přípravě na budoucí povolání (nebo platný žákovský průkaz)
Důchodce s invaliditou III. stupně -  předložit občanský průkaz, rozhodnutí o přiznaném důchodu a potvrzení o vyplácení důchodu vydané příslušným bankovním ústavem či poštou  
Důchodce pobírající starobní důchod -  předložit občanský průkaz a rozhodnutí o přiznaném důchodu  
Důchodce nad 65 let - předložit občanský průkaz  
Senior nad 70 let - předložit občanský průkaz, v měsíci prodeje karty musí žadatel dosáhnout 70 let    

Informační kanceláře ČSAD MHD Kladno a.s.:
Autobus. nádraží Kladno - Dulelských hrdinů 1639 (Po–Pá  700 – 1800, So 700 – 1200 hod, tel. 312 247 734, 312 247 186)
Náměstí Svobody 1895  (Po–Pá  700 – 1800, So 700 – 1200 hod, tel. 312 247 013)
Vrchlického 1984 (Po, Út, Čt, Pá   800 – 1200 a  1300 – 1500 hod, Středy 1000 – 1500, tel. 312 668 942)

:: výše uvedené informace ke stažení v PDF formátu

Zpět


ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: csadkladno@csadkladno.cz
KD SERVIS a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: kdservis@kdservis.cz