Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů společností ČSAD MHD Kladno a.s.

:: Zásady zpracování osobních údajů a poučení o právech subjektu údajů při používání bezkontaktních čipových karet společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. - formulář (pdf)

:: Doklad o vydání karty - formulář (pdf), slouží i jako žádanka o kartu


INFORMACE PRO DRŽITELE ČIPOVÝCH KARET O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení držitelé čipových karet,
na základě provedené kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů v naší společnosti a posudků České národní banky pro vydávání elektronických peněz, si Vás dovolujeme informovat o následujících skutečnostech:

Platí pro stávající karty vydané 1.7.2000 - 31.7.2009:

RODINNÁ, MĚSÍČNÍ
Držitelé těchto karet mají možnost:
A) do 1.12.2009 udělit nový souhlas se zpracováním stávajících osobních údajů a s evidencí čísla karty na držitele - následně v případě uplatňování reklamace karty, ztráty karty nebo požadavku na manipulaci s kartou není požadován doklad o vydání karty, postačí doklad totožnosti, nebo
B) neudělit nový souhlas se zpracováním osobních údajů a s evidencí čísla karty na držitele, poté budou k 1.12.2009 jejich osobní údaje z našich databází odstraněny - karty budou poté anonymní. Následně v případě uplatňování reklamace karty, ztráty karty nebo požadavku na manipulaci s kartou bude požadován k předložení doklad o vydání karty prokazující číslo karty (formulář A5 modrý potisk nebo nově vydávaný doklad formátu A4). Nemáte-li doklad o vydání karty s číslem Vaší karty, dostavte se s kartou do naší informační kanceláře, rádi Vám jej bezplatně na počkání vystavíme.

ŽÁKOVSKÁ, POLOVIČNÍ, SENIORSKÁ
Žádáme držitele těchto karet (případně jejich zákonné zástupce), aby se nejpozději do 1.12.2009 dostavili do naší informační kanceláře a převzali doklad o vydání karty a vyjádřili nový souhlas se zpracováním osobních údajů, popřípadě i s evidencí čísla karty na držitele. Zpracování osobních údajů jméno, příjmení, datum narození u těchto typů karet je zejména za účelem efektivního vynakládání finančních prostředků od objednatele dopravy, za účelem zamezení opakovanému výdeji platné karty, na kterou lze čerpat slevu. Upozorňujeme držitele ŽÁKOVSKÝCH, POLOVIČNÍCH, SENIORSKÝCH karet, že v případě ztráty karty a požadavku na vystavení karty nové, je požadováno nejprve ztracenou kartu zablokovat. Číslo karty je tedy buď nutné prokázat dokladem o vydání karty nebo si nechat číslo karty evidovat na svoji osobu v naší databázi. Nedojde-li k prokázání čísla ztracené karty, bude nová karta pro čerpání slevy vystavena s přirážkou dle Ceníku nebo až po uplynutí platnosti ztracené karty. Sleva na jízdném je držiteli poskytována právě pouze na jednu platnou vydanou kartu.
Nedojde-li ze strany držitele karty k vyjádření k dané situaci do 1.12.2009, dojde k tomuto datu k automatickému odstranění dat z naší databáze a následně k možným komplikacím při uplatňování reklamace karty, při ztrátě karty nebo při požadavku na vyplacení zůstatku karty.
KARTU VEZMĚTE PROSÍM S SEBOU !!!

Platí pro karty nově zhotovované po 1.8.2009:

RODINNÁ, MĚSÍČNÍ
budou vystavovány jako anonymní bez evidence osobních údajů jméno, příjmení, datum narození a bez evidence čísla karty na držitele v naší databázi. Tyto karty lze v případě požadavku ze strany držitele vystavit také s evidencí čísla karty na držitele, v tomto případě není nutné při reklamaci předkládat doklad o vydání karty.

ŽÁKOVSKÁ, POLOVIČNÍ, SENIORSKÁ
budou vystavovány:
- vždy s evidencí osobních údajů jméno, příjmení, datum narození a
- volitelně s nebo bez evidence čísla karty na držitele v naší databázi.

V naší databázi nebude číslo Vaší karty bezpodmínečně evidováno na Vaši osobu. Ke každé kartě bude předán doklad o vydání karty obsahující údaj číslo karty. Tento doklad bude následně nutné předložit v případě uplatňování reklamace karty, ztráty karty nebo požadavku na manipulaci s kartou. Při udělení souhlasu se zpracováním osobního údaje číslo karty lze zaevidovat kartu na držitele a v případě uplatňování reklamace karty, ztráty karty nebo požadavku na manipulaci s kartou není požadován doklad o vydání karty, postačí doklad totožnosti.

Děkujeme za pochopení.

ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: csadkladno@csadkladno.cz
KD SERVIS a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: kdservis@kdservis.cz