Přeprava dětí 6-15 let

Podmínky pro přepravu dětí od 6 do 15 let

(výňatek z Cenového věstníku k výměru MF ČR)

 

1. Děti do dovršeného 6. roku se přepravují bezplatně; oprávnění k bezplatné přepravě dítěte však zaniká :

    a) jde-li o druhé a další dítě v doprovodu jednoho a téhož cestujícího
    b) bylo-li dítěti na žádost je doprovázejícího cestujícího zajištěno dopravcem samostatné místo k sezení,
    c) zaujímá-li dítě s cestujícím je doprovázejícím ve vozidle, jehož všechna místa k sezení jsou plně obsazena, dvě místa k sezení.

    Dítě v kočárku se přepravuje vždy bezplatně.

2. Děti od 6 let až do dovršení 15. roku (tj. do dne, který předchází dni 15. narozenin), jakož i děti mladší 6 let, které podle odstavce 1 nemají nárok na bezplatnou přepravu, se přepravují za 50 % plného obyčejného jízdného, uplatněného dopravcem.

 

DĚTI VE VĚKU OD 10 DO 15 LET

Prokázání věku je vyžadováno při požadavku cestujícího (dítě 10 - 15 let) na zlevněné poloviční jízdné placené hotově nebo z elektronické peněženky.

Průkaz na ověření věku není vyžadován v případě, kdy je využíváno jízdné z čipové karty umožňující automatické odbavení (kupóny) bez zásahu řidiče - není nutné dítěti vystavovat žádný další průkaz k ověření věku.

Děti ve věku od 10 do 15 let prokazují svůj věk (nárok na slevu) na vyžádání dopravce průkazem, který vystaví dopravce, případně jiným průkazem ověřeným razítkem vydavatele, obsahujícím fotografii aktuální podoby, jméno, příjmení a datum narození dítěte. Průkazy se mezi dopravci navzájem uznávají. Věk dítěte je možno prokázat i platným cestovním pasem. (- zdroj odstavce: výňatek z Cenového věstníku k výměru Ministerstva financí České republiky)

Dále jsou uznávány čipové karty pro odbavovací systém (ŽÁKOVSKÁ, POLOVIČNÍ), které jsou potištěny údaji: foto, jméno, příjmení, datum narození.

Požadované dokumenty pro vystavení průkazu:
- pasové foto
- rodný list dítěte (místo rodného listu dítěte možné uznat: průkaz pojištěnce nebo cestovní pas dítěte nebo občanský průkaz jednoho z rodičů se zápisem dítěte)

Cena průkazu: 15,- Kč

Průkaz na ověření věku vystavíme na počkání v naší informační kanceláři.
 :: předprodejní kanceláře, otevírací doba

 


ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: csadkladno@csadkladno.cz
KD SERVIS a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: kdservis@kdservis.cz