Středočeská integrovaná doprava

Integrovaná doprava Kladensko

Městská hromadná doprava v Kladně je zajišťována pouze autobusy. V osmdesátých letech minulého století bylo plánováno v části sítě využití trolejbusů, byly dokonce realizovány první kroky ke konkrétním dopravním stavbám. Realizace se neuskutečnila, přednost dostala výstavba v městech na severu Čech. Provozovatelem městské dopravy je akciová společnost ČSAD KLADNO a.s., která vznikla privatizací závodu 106 KNV Praha. Do tohoto podniku byla v roce 1960 přičleněna do té doby samostatná městská doprava města Kladna. Cílem městské dopravy je udržet její podíl na celkových přepravních potřebách města a nabízet alternativu individuální dopravě. Náročným úkolem bylo vypořádat se se změnou přepravních toků výrazným omezením výroby v areálu hutí POLDI, kde pracovalo až 20 tisíc zaměstnanců a naopak zajistit převedení části přepravní nabídky do nové průmyslové zóny Kladno jih.

V souvislosti se změnou státní zprávy bylo rozhodnuto radou magistrátu města zajistit spádovým obcím v sousedství města kvalitnější spojení zaváděním integrovaných linek s jednotným městským tarifem. Do tohoto projektu Kladenské integrované dopravy (KLID) již bylo zapojeno 7 obcí. Zpracováváno je vedení integrovaných linek do dalších obcí, podmínkou je dohoda statutárního města Kladna, Středočeského kraje a příslušných obcí o způsobu financování.

Integrované linky jsou cestujícími využívány, protože mohou využít všech možností městského tarifu včetně přestupů. Odbavování je od 1.7.2000 prostřednictvím odbavovacích zařízení ve voze s integrovanou čtečkou karet. Náhodný cestující je odbaven řidičem platbou v hotovosti, všechna časová, množstevní a přestupní odbavení probíhají přiložením karty s příslušným tarifem nebo odečtem z elektronické peněženky. Z celkového počtu cca 100 tisíc obyvatel města Kladna včetně spádového regionu má již kartu přes 30 tisíc cestujících. Kartou je realizováno přes 70% všech odbavení. Systém umožňuje evidenci každého nástupu a přestupu a práce s výstupy pomáhá optimalizaci jízdních řádů. Průměrné stáří vozového parku je 6,9 roku. Více než třetinu z celkového počtu 56 autobusů tvoří autobusy Karosa řady 900 a 8 nízkopodlažních Citybusů. Ty jsou vybaveny dálkově ovládanou plošinou pro nástup vozíčkářů, na dvě linky jsou nasazována garantovaná pořadí těchto vozů. Přes polovinu vozů je vybaveno vnějšími světelnými orientačními panely a hlásiči zastávek včetně zařízení pro nevidomé cestující. U všech nově pořizovaných autobusů jsou uvedená zařízení standardem. Nejvytíženější je linka číslo 6 s intervalem přepravní špička/sedlo 6min/12min a linka číslo 1 s intervalem 7,5min/15 min. Nejfrekventovanější městskou komunikací jsou ulice Kleinerova a Cyrila Boudy, kterými v pracovní den projede oběma směry přes 820 spojů městské dopravy. Denní provoz je zajišťován od 4,30 hod. do 22,30 hod. Od dubna 2002 je vypravována v době od 23,00 hod. do 03,00 hod. noční okružní linka označená číslem 19.


Statistické údaje :

  • počet vozidel 56 (z toho nízkopodlažních 8)
  • ujeté km za rok 2,6 mil.
  • počet linek 18
  • počet zastávek 230
  • délka linek 182,5 km
  • z toho pouze po městě 163,5 km
  • počet přepravených osob za rok 10,1 mil


Zóny IDS Středočeského kraje (interaktivni mapa)
- odkaz na stránky http://gis.kr-stredocesky.cz/fx/dop/sid/index.htmlTarif MHD Kladno a IDS SID


ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: csadkladno@csadkladno.cz
KD SERVIS a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: kdservis@kdservis.cz