Projekt IROP

Dopravní společnost ČSAD MHD Kladno a.s. v současné době realizuje další projekt, na který je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem projektu je nákup 27 silničních nízkoemisních autobusů využívajících alternativní palivo CNG, jenž nahradí autobusy na pohon dieslový, kterým končí provozní životnost. Potřebnost projektu vychází z neustálé potřeby modernizace vozového parku, ze snahy o lepší komfort pro cestující Středočeského kraje a v neposlední řadě z potřeby podpory udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí v obsluhovaném regionu. Základní oblast působnosti je vymezena od hranic hlavního města Prahy 6 – Dejvic a letiště Ruzyně v severozápadní části Středočeského kraje a zahrnuje zejména Kladensko, Slánsko a Kralupsko a dále části bývalých okresů Praha západ, Beroun a Rakovník , což je nejvíce emisně zatížená oblast ve Středočeském kraji, v některých parametrech přesahuje znečištění i oblast severních Čech.  Mezi hlavní cíle projektu patří snížení emisní a hlukové zátěže, zvýšení bezpečnosti cestujících v rámci přepravy, zvýšení komfortu a přístupnosti veřejné dopravy pořízením plně nízkopodlažních a bezbariérových vozidel a pořízením vozidel vybavených minimálně vnitřním elektronickým vizuálním a akustickým systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob.
Společnost nákupem těchto autobusů naplňuje záměr obměny starých dieslových autobusů za nové s lepším komfortem pro cestující a zejména výrazně menší emisní zátěží pro ovzduší v obsluhovaném regionu. Z celkového počtu 170 provozovaných autobusů již bude 73 s ekologickým pohonem CNG, tedy přes 40%.

V Kladně dne 29.6.2017

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 25.7.2014 byla podepsána smlouva mezi Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy a dopravní firmou ČSAD MHD Kladno a.s. o poskytnutí dotace na obnovu vozového parku. Předmětem projektu nazvaného „Ekologická forma dopravy – nákup autobusů s pohonem CNG 2014“ je nákup 5 autobusů na ekologický pohon CNG, v bezbariérovém provedení, které nahradí autobusy na dieslový pohon, kterým končí provozní životnost. Nově pořízené autobusy budou na základě smlouvy o závazku veřejné služby uzavřené se Středočeským krajem zajišťovat dopravní obslužnost na území Středočeského kraje v Středočeské a částečně Pražské integrované dopravě zejména v oblasti Kladensko a přilehlých regionech Slánska, Berounska, Rakovnicka, Mělnicka a Prahy západ. Pořízené autobusy budou bezbariérové, tím dojde ke zvýšení komfortu např. u osob se sníženou schopností pohybu a orientace, seniorů nebo rodičů s kočárky. Využití k pohonu alternativního ekologického paliva – CNG, zajistí snížení vypouštění škodlivých látek, tím bude snížen negativní dopad provozu na životní prostředí.

Projekt byl předložen k Výzvě č. 87 z regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy pro oblast podpory č.1.2 – Udržitelné formy veřejné dopravy – autobusy na ekologický pohon, vyhlášené v lednu 2014. Celkové způsobilé náklady projektu jsou plánovány ve výši 25 010 tis. Kč, výše podpory z rozpočtu Regionálního operačního programu Střední Čechy s využitím finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje je nejvýše 40%, tj. v maximální výši 10 004 tis. Kč. Uvedení vozidel do provozu se předpokládá do konce listopadu 2014.

Firma navazuje na úspěšný první projekt, kdy na přelomu let 2013 a 2014 bylo s finančním příspěvkem z ROP NUTS 2 Střední Čechy pořízeno 12 nových bezbariérových ekologických autobusů s pohonem na CNG.

Dopravce ČSAD MHD Kladno a.s. provozuje celkem 170 autobusů, z toho je v současné době již 28 autobusů s pohonem na zemní plyn. Celkem za rok ujedou autobusy 11 mil. km a přepraví 17 mil. cestujících.

 

Výzva k podání nabídek k zakázce na dodávku autobusů pro ČSAD MHD Kladno a.s.

Zadávací dokumentace k zakázce na dodávku autobusů pro ČSAD MHD Kladno a.s.

 

Slavnostní ukončení projektu "Ekologická forma dopravy – nákup autobusů s pohonem CNG 2014"

Ve středu dne 4.června 2015 proběhlo v areálu ČSAD MHD Kladno a.s. slavnostní ukončení projektu “Ekologická forma dopravy – nákup autobusů s pohonem CNG 2014” za účasti hejtmana Středočeského kraje ing. Miloše Petery a ředitele úřadu Regionální rady Střední Čechy ing. Václava Chytila, zástupců dodavatele, dopravce a novinářů. Současně bylo představeno pět nových příměstských autobusů tovární značky Iveco Urbanway, které byly pořízeny s finanční účastí ROP Střední Čechy z evropského fondu pro regionální rozvoj.ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: csadkladno@csadkladno.cz
KD SERVIS a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: kdservis@kdservis.cz