MHD Slaný

Jízdné a podmínky přepravy v MHD Slaný se řídí tarifem schváleným městským úřadem Slaný - tarif MHD Slaný.

V autobusech je možné odbavení čipovou kartou – elektronickou peněženkou nebo předplatním časovým jízdným nahraným na kartě. Při odbavení z elektronické peněženky lze použít také stávající „slánské“ čipové karty (vydané spol. ICOM).

Předplatní časové jízdné lze však nahrát pouze na karty vydané spol. ČSAD MHD Kladno a.s.

Vydávány jsou karty OBČANSKÁ, ŽÁKOVSKÁ, STUDENTSKÁ, DŮCHODCOVSKÁ, SENIORSKÁ (pozn.: občané nad 70 let jsou v MHD Slaný přepravováni bezplatně, pro prokázání věku postačí i nadále pouze občanský průkaz, kartu SENIORSKOU lze vyhotovit pro rychlejší a snadnější odbavení, není však pro bezplatnou přepravu nutná).

Stávající papírové průkazy nebude možné již využívat.

:: více informací o typech karet a podmínkách zhotovení

Žádanky o karty jsou v Infocentru Slaný (Pod Velvarskou branou) nebo v informační kanceláři v Kladně na autobusovém nádraží. Karta je vyhotovena na počkání nebo do 5 pracovních dní. Průkazové foto není potřeba, podobenka bude naskenována z některé Vaší stávající fotografie (např. z občanského průkazu apod.).

Cena karty je 150,- Kč.

Předplatní časové jízdné je možné dobíjet na kartu také v autobuse na linách MHD Slaný.

Jako žádanka o kartu slouží tyto 2 formuláře:
:: doklad o vydání el. peněžního prostředku (zaškrtnout požadovaný typ karty)
:: souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, typ karty)
V těchto dokumentech najdete také více informací ze zákona povinných. Formuláře jsou také k dispozici přímo v infocentru Slaný nebo ve všech informačních kancelářích v Kladně.

Karta typu RODINNÁ je pouze elektronickou peněženkou, stejně jako karty spol. ICOM -  tudíž vlastníte-li již kartu spol. ICOM a nemáte-li zájem o předplatní jízdné, není nutné si zhotovovat kartu novou.

Další informační dokumenty:
:: smluvní přepravní podmínky na linkách MHD Slaný

Seznam linek MHD Slaný:
226001 Slaný,u stadionu - Slaný,žel.zast.
226002 Slaný,sídliště ČKD - Slaný,Na háji

:: jízdní řády

:: schéma sítě linek MHD Slaný


ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: csadkladno@csadkladno.cz
KD SERVIS a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: kdservis@kdservis.cz