Aktuality

Linka A43 a A44 - úprava jízdního řádu od 13.5.2018

11.05.2018

:: jízdní řád linky A43 od 13.5.2018

:: jízdní řád linky A44 od 13.5.2018

Linka 322 - změna jízdního řádu, otevření obchodního centra v Tuchoměřicích, od 11.5.2018

09.05.2018

:: jízdní řád linky 322 od 11.5.2018

:: stránky obchodního centra Prague The Style Outlets - www.ptso.cz

Linka 322 - změna jízdního řádu, úprava křižovatky - od 24.4.2018

23.04.2018

Vážení cestující,
z důvodu přechodné úpravy provozu na silnici I/61 (u Buštěhradu a Hřebče) dochází k dočasné změně trasy a zastávek na lince PID 322 od zahájení provozu dne 24. dubna 2018 (pondělí)  do ukončení provozu dne 1. června 2018 (pátek).

Objízdná trasa je vedena přes obec Lidice. Dochází ke změně pořadí obsluhy zastávek:
a) spoje obsluhující zastávky „Buštěhrad“ a „Buštěhrad, U Kahance“: … - „Hřebeč“ – „Lidice, ObÚ“ – „Buštěhrad, U Kahance“ – „Buštěhrad“ – „Lidice, Památník“ – „Makotřasy, Rozc.“ - …
b) spoje obsluhující zastávku „Buštěhrad, Škola“: … - „Hřebeč“ – „Lidice,ObÚ“ – „Buštěhrad, Škola“ – „Lidice, Památník“ – „Lidice, ObÚ“ – „Makotřasy, Rozc.“ - …
c) spoje neobsluhující město Buštěhrad: beze změny  Přesouvá se zastávka: „Hřebeč“ obousměrně do ulice Kladenská V zastávce „Lidice, Obú“ jsou prohozeny směry odjezdů. Prosím, využijte protilehlou zastávku.

:: jízdní řád linky 322 od 24.4.2018
:: schéma objízdné trasy
:: detailní informace o uzavírce od organizátora ROPID

Linka A37 - objízdná trasa na některých spojích 26.-27.4.2018

19.04.2018

Z důvodu opravy povrchu na silnici č.237 budou některé spoje linky A37 vedeny po objízdné trase -  objízdná trasa platí pro spoje z Kladna v 13:05 a v 15:15, z Rakovníka v 10:45 a v 14:10. Zastávky Ruda, u obory - Ruda, rozc. - Nové Strašecí, žel.st. - se na těchto spojích ruší bez náhrady. Zastávka Ruda, Horácká lísa bude přesunuta na silnici III/2372.

:: jízdní řád linky A37

Linky 604, 624, A41, A42, A44, B82 - změna jízdních řádů od 23.4.2018

18.04.2018

604, 624, A41, A42, A44, B82

Uzavírky v oblasti Kladenska 2018

18.04.2018

Vážení cestující, v oblasti Kladenska jsou plánovány četné rekonstrukce komunikací, kanalizací a mostů. Z těchto důvodů může na některých linkách docházet ke zpožděním. Děkujeme za pochopení.

Přehled dopravních omezení (stav známý k 04/2018):

5.3.2018 - 29.4.2018 rekonstrukce ul. Smečenská (akce prodloužena do 12.5.2018)
3.4.2018 - 14.5.2018 dostavba kanalizace v Libušině – ul. B. Němcové
9.4.2018 - 31.5.2018 výstavba kanalizace v obci Pchery ( I. A II. Etapa – průjezd busu stavbou)
9.4.2018 - 30.10.2018 rekonstrukce mostu Sazená
23.4.2018 - 31.7.2018 rekonstrukce mostu Stehelčeves
23.4.2018 - 15.12.2018 rekonstrukce mostu Čelechovice
1.6.2018 - 31.8.2018 výstavba kanalizace v obci Pchery III. Etapa – bez obsluhy Pchery,Theodor

Linky A41, A42, A44, B82 - objízdná trasa 23.4.-15.12.2018

18.04.2018

Z důvodu rekonstrukce mostu Čelechovice – Stochov,Honice budou linky A41,A42,A44 a B82 vedeny po objížďce. Bez náhrady bude zrušena zastávka Stochov, Honice. Zastávka Stochov, Čelechovice bude přemístěna do větve křižovatky sil. III/23626 s III/23627 – před prodejnu potravin obousměrně. Všechny spoje linek končících a začínajících v Kačici budou po dobu uzavírky (rekonstrukce mostu) končit a začínat v zastávce Stochov,Čelechovice.

:: jízdní řády linek platné od 23.4.2018 - A41, A42, A44, B82

Linky 604, 624 - rekonstrukce mostu ve Stehelčevsi 23.4 .-31.7.2018

18.04.2018
Linky budou vedeny po nařízené objížďce. 
Zastávka Stehelčeves,,ObÚ:
- pro linku 604 přesunuta do zastávky Stehelčeves,U Brůdku,
- pro linku 624 přesunuta do ul. Hlavní a Vrapická.
:: jízdní řády linek platné od 23.4.2018 - 604, 624

Linka 356 - rekonstrukce autobusové zastávky Statenice 23.4.-2.5.2018

18.04.2018

Po dobu stavebních prací v prostoru aut. zastávky Statenice budou autobusy najíždět do přesunuté zastávky v opačném směru.

Linky 607 a 617 - Svatojiřská pouť v Libušíně 21.4. a 22.4.2018

18.04.2018
Linka č. 607
- spoje začínající a končící v městě Libušín budou vypraveny ze zastávky "Libušín, škola", z ul. Svatopluka Čecha. 
- spoje začínající a končící ve Smečně s průjezdem města Libušín, budou vedeny po MK ul. Smečenská na silnici III/23640, směr Svinařov na původní trasu.

Ve směru do Kladna po silnici III/23640, po MK ul. Smečenská s vyústěním na  ul. 5.května na původní trasu.

Zastávka „Libušín, náměstí" bude na lince 607 zrušena bez náhrady.

Linka č. 617
-  zastávka "Libušín, náměstí" bude přemístěna obousměrně na silnici III/23634  do ul. Tuháňské, u křižovatky s ul. Fr. Brzáka.

Stránka 1 / 30  > >>


ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: csadkladno@csadkladno.cz
KD SERVIS a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: kdservis@kdservis.cz