Aktuality

Integrace Kladenska 26.8.2017 - www.pid.cz

15.08.2017
  • cestování v MHD Kladno („po Kladně“) beze změn v odbavování, cena jízdného se nemění
  • změny se týkají pouze meziměstského cestování a pouze určitých linek (viz. seznam linek níže)
  • pravidelní cestující na linkách PID využijí průkazy PID nebo kartu LÍTAČKA, přestanou platit kupóny SID dobíjené na „kladenské“ karty
  • DOPORUČUJEME zřízení průkazů na slevy jízdného v předstihu v Praze !! (1) vyhnete se frontám a zdržení, (2) zřízení průkazů je nutné pro včasné zakoupení kupónů na září pro žáky a studenty používající žlutomodré a oranžové průkazy !!! více na www.pid.cz
  • DOPORUČUJEME zřízení karty LÍTAČKA, možnost dobíjení a platby přes internet (zatím ji nelze zhotovovat a dobíjet nikde jinde než v Praze, ale je možné toto řešit dobitím na delší období) www.litacka.cz
  • v Kladně budou zhotovovány pouze PAPÍROVÉ průkazy a prodávány pouze  PAPÍROVÉ kupóny (až koncem srpna, zhotovování na náměstí Svobody a na autobusovém nádraží v Kladně, prodej kupónů pak i v Kročehlavech)
  • papírové kupóny PID (nikoli však průkazy PID) je možné zakoupit i v síti Českých drah
  • POZOR - DŮLEŽITÉ ! - kupóny PID pro žákovské jízdné je možné zakoupit vždy pouze 4 dny „před“ a 4 dny „po“ přelomu měsíce a to pouze na kalendářní měsíce, nikoli na plovoucí měsíce (při zmeškání nákupu není možné již v průběhu měsíce tento druh předplatného jízdného zakoupit ! viz. podmínky PID)

Linky, na kterých dojde ke změně ceny jízdného, změně tarifu, změně jízdních dokladů:

Části linek MHD Kladno „vyjíždějící“ mimo území města Kladna: tj. 4, 7, 9, 14, 16, 17 (po území města platí i nadále tarif MHD a současně zde platí i tarif PID).

(A12) Kladno, Náměstí Svobody – Slaný (nahrazeno 612 a 622)
(A22) Kladno – Středokluky – Praha (nahrazeno linkou 322)
(A23) Koleč – Praha (nahrazeno linkou 323)
(A24) Kladno – Praha, Zličín (nahrazeno linkou 324)
(A25) Kladno – Praha, Terminál 3 – Praha, Zličín (300, 322, 324)
(A26) Kladno – Hřebeč – Dobrovíz – Jeneč, vysílací stř.(nově 626)
(A28) Unhošť – Pavlov – Středokluky (nahrazeno linkou 319)
(A45) Libušín – Třebichovice – Smečno
(A48) Kladno – Cvrčovice – Velvary (nahrazeno linkami 621 a 623)
(A50) Kladno – Blevice – Kralupy nad Vltavou (nově 620)
(A52) Kladno – Stehelčeves – Středokluky (nahrazeno linkou 624)
(A53) Kladno – Tuchoměřice – Praha (nahrazeno linkami 322 a 350)
(A55) Kladno – Praha (nahrazeno linkami 300 a 399)
(A56) Kladno – Buštěhrad – Praha (nahrazeno linkou 300)
(A57) Kladno – Praha (nahrazeno linkou 399)
220060 Velvary – Brandýsek – Kladno (nově 621 a 623)
220061 Slaný – Smečno (nahrazeno linkou 608)
220062 Slaný – Smečno – Kladno (nahrazeno linkou 608)
220064 Slaný – Zvoleněves – Kladno (nahrazeno linkou 622)
220084 Velvary – Kladno (nahrazeno linkami 621 a 623)
220092 Kladno – Praha (nahrazeno linkou 330)
220093 Kladno, Švermov – Praha (nahrazeno linkou 330)
220094 Kladno – Praha (nahrazeno linkou 330)
220095 Kladno – Praha (nahrazeno linkou 399)
220096 Kladno – Praha (nahrazeno linkou 330)
220097 Kladno – Praha, Terminál 3 (nahrazeno linkami 322 a 330)
220099 Slaný – Zákolany/Kralupy nad Vltavou (nově 456)
220047 (A47zkrácena o úsek Kladno – Mělník (nově 617)

Integrace PID v otázkách a odpovědích:

1) Používám pouze MHD „po Kladně“, co to pro mě znamená?
- nic se nemění, platí zde i nadále „kladenské“ karty, je možné dále využívat předplatní kupóny dobíjené na kartu, nebo platit jednotlivé jízdné z el. peněženky, beze změn ceny jízdného
- nově mají cestující v MHD Kladno možnost použít vícezónové jízdné dle tarifu PID (tzn. možnost využít jednotlivé přestupní jízdné za 18,-Kč na 30 minut nebo využít předplatní kupóny dobité na LÍTAČKU nebo využít předplatní kupóny vícezónové papírové)

2) Jsem senior nad 70 let, cestuji zejména po Kladně, mám kartu Seniorskou, občas jedu i mimo Kladno, co to pro mne znamená?
- kartu Seniorskou můžete využívat k odbavování v MHD po Kladně i nadále, dobití tohoto kupónu stojí 12Kč/rok
- nebo je možné předkládat řidiči doklad totožnosti prokazující Váš věk nad 70 let, cestujete bezplatně
- v případě cesty mimo město Kladno, závisí na tom, jakou linkou mimo město pojedete; pojedete-li linkou PID (Kladno - Praha, Kladno - Slaný apod.) pak cestujete bezplatně (po prokázání věku), cestujete-li linkou SID platíte stávající jízdné dle tarifu SID (plné jízdné)

- na kartu je možné ukládat peníze, z nich čerpat jízdné na všech linkách (vyjma některých dopravců)

3) Jsem důchodce do 70 let, používám  kartu Důchodcovskou, v MHD po Kladně jezdím za „korunu“ (1 Kč/ jízda), co se pro mne změní?
- karta DŮCHODCOVSKÁ zůstává i nadále v platnosti, cena jízdného v MHD Kladno se nemění, - na kartu je možné ukládat peníze, z nich čerpat jízdné na všech linkách (vyjma některých dopravců)
- pojedete-li za hranice města Kladna linkou SID pak platí tarif SID (plné jízdné), pojedete-li linkou PID (např. Kladno - Praha, Kladno - Libušín, Kladno - Slaný) platíte jízdné dle tarifu PID (plné jízdné)

4) Co přechod linky ze sytému Středočeské integrované dopravy (SID) do Pražské integrované dopravy (PID) znamená?
- na lince přestane platit tarif SID, začne platit tarif Pražské integrované dopravy (PID) - změna ceny jízdného, smluvních přepravních podmínek
- pro denní dojíždění bude nutné si zřídit kartu LÍTAČKA nebo papírový průkaz PID (a předplatní si zakupovat k těmto jízdním dokladům)
- nebude možné používat předplatní jízdné SID dobíjené na „kladenskou“ kartu
- peníze na „kladenské“ kartě (EP) bude možné využít na jednotlivé jízdné v MHD Kladno, v SID, v PID (vyjma některých dopravců)
- změní se číselné označení linky

5) Dojíždím linkou SID do Kladna, pak cestuji MHD „po Kladně“, co to pro mne znamená?
- cestování je beze změn, předplatní jízdné se dobíjí na „kladenské“ karty na vybrané zóny SID
- v MHD Kladno je stále uznáván tarif SID, s vícezónovým kupónem SID je možné cestovat v MHD „po Kladně“

6) Dojíždím denně linkou PID do Kladna, pak cestuji MHD v Kladně, co to pro mne znamená? (např. Vinařice - Kladno; Libušín - Kladno)
- je nutné si zřídit doklady pro PID (pap. průkaz nebo LÍTAČKU), k těmto dokladům zakoupit předplatní kupóny pro pásma PID 3,4
- v MHD Kladno je následně uznáván tarif PID - při nástupu v MHD se řidiči předkládá ke kontrole průkaz PID s papírovým kupónem nebo se přikládá LÍTAČKA k odbavovacímu zařízení

7) Dcera/syn bude dojíždět denně do školy linkou, která bude nově v PID (např. Slaný - Kladno, Knovíz - Slaný, Libušín - Kladno, Dřetovice - Kladno apod.) a používá průkaz na zlevněné jízdné z místa bydliště do místa školy, jak se nás dotknou změny?
- žlutomodré a oranžové průkazy budou nadále nutností, je nutné si je nechat vystavit
- bude-li syn/dcera platit jednotlivé jízdné, pak není potřeba nic jiného vyřizovat, avšak výhodnější je samozřejmě předplatní jízdné, pak je nutné:
(1) zřídit papírový průkaz PID nebo LÍTAČKU
(2) k tomuto průkazu nebo do LÍTAČKY zakoupit kupón pro pásma PID 3,4  a to na 1 kalendářní měsíc nebo na celé pololetí (5 měsíců) - ale pozor ! . . .  možnost zakoupení těchto kupónů je možné pouze 8 dní okolo přelomu měsíce (tj. cca od 26. do 4.) pak možné zakoupit jen poloviční nebo plné předplatné (podmínky dle PID)
(pozn.: může však nastat i kombinace: část cesty na lince SID - přestup - část cesty na lince PID, pak pro pravidelné cestování je nutné zřídit a používat doklady pro oba systémy - tzn. předplatní čipovou „kladenskou“ kartu pro linku SID a současně zřídit průkaz pro linku PID (+ zakoupení kupónů pro vybraná pásma) – viz také bod 8 )

8) Dojíždím denně linkou SID i linkou PID (např. jedu linkou A34, přestupuji v Kladně na linku 324, jedu na letiště V. Havla), jaké doklady si mám zřídit?
- systém SID a PID si vzájemně doklady neuznávají, je nutné si pro každou linku pořídit příslušné doklady pro pravidelné cestování, včetně přestupních zón/pásem u obou přepravních systémů
- tzn. na lince A34 platí tarif SID, je možné využít předplatní jízdné dobíjené na „kladenskou“ kartu platné pro zóny až do Kladna,
- na lince 324 (A24) platí nově tarif PID, je nutné si zřídit doklady pro PID
- k těmto dokladům zakoupit předplatní kupóny pro pásma PID včetně Kladna
- v MHD Kladno jsou uznávány oba kupóny SID i PID, je možné na ně cestovat i v rámci MHD po Kladně

9) Dojíždím denně linkou PID z Kladna do Prahy, mám LÍTAČKU, kupuji si tramvajemku pro Prahu, co to pro mne znamená?
- na LÍTAČKU si můžete nechat dobít doplňkový předplatní kupón pro pásma do Kladna (tj. 1,2,3), na takto dobitou LÍTAČKU můžete pak cestovat všemi linkami PID v zónách 1,2,3 zařazenými do PID, včetně vlaků (u zlevněného žákovského jízdného úsek cestování omezen z místa bydliště do místa školy)
- místo karty LÍTAČKY můžete využívat papírový průkaz s papírovými kupóny

10) Platí předplatné jízdné PID i pro MHD Kladno?
- předplatní kupóny vícepásmové obsahující v sobě pásmo 3 jsou platné i v MHD Kladno (např. dobitá LÍTAČKA pro zóny 3, 2, 1, 0, P platí v MHD Praha i na linkách Kladno - Praha i v MHD Kladno

10.8.2017 10:00 - představení 27 nových autobusů na CNG

07.08.2017

Ve čtvrtek 10.srpna 2017 v 10:00 proběhne v areálu společnosti ČSAD MHD Kladno a.s. představení a uvedení do provozu 27 nových autobusů s pohonem CNG.

>> fotodokumentace z představení autobusů z 10.8.2017

celý článek

Integrace Kladenska 26.8.2017 - technická příprava vozů k nasezení na nové linky PID

21.07.2017

. . . vozy pro nové  linky PID je nutné mimojiné vybavit označovači jízdenek . . . .

. . . a zařízením pro sledování polohy vozidla .. . . 

Linky 14, 16, A26 - objízdná trasa 17.7.-22.10.2017

17.07.2017
Výstavba okružní křiživatky ve Velkém Přítočně.

celý článek

Oprava okružní křižovatky Unhošťská/Americká - omezení linek 3, 6, 13, A24, A57

07.07.2017

Oprava středového oblouku okružní křížovatky Unhošťská - Americká.

II. ETAPA - ZRUŠENA !! tzn. od 13.7.2017 20:00 běžný provoz linek MHD Kladno okružní křižovatkou.

celý článek

Projekt na nákup nových autobusů s pohonem na CNG s finanační podporou EU

03.07.2017

Dopravní společnost ČSAD MHD Kladno a.s. v současné době realizuje další projekt, na který je poskytována finanční podpora z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu. Předmětem projektu je nákup 27 silničních nízkoemisních autobusů využívajících alternativní palivo CNG, jenž nahradí autobusy na pohon dieslový, kterým končí provozní životnost. Potřebnost projektu vychází z neustálé potřeby modernizace vozového parku, ze snahy o lepší komfort pro cestující Středočeského kraje a v neposlední řadě z potřeby podpory udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí v obsluhovaném regionu. Základní oblast působnosti je vymezena od hranic hlavního města Prahy 6 – Dejvic a letiště Ruzyně v severozápadní části Středočeského kraje a zahrnuje zejména Kladensko, Slánsko a Kralupsko a dále části bývalých okresů Praha západ, Beroun a Rakovník , což je nejvíce emisně zatížená oblast ve Středočeském kraji, v některých parametrech přesahuje znečištění i oblast severních Čech.  Mezi hlavní cíle projektu patří snížení emisní a hlukové zátěže, zvýšení bezpečnosti cestujících v rámci přepravy, zvýšení komfortu a přístupnosti veřejné dopravy pořízením plně nízkopodlažních a bezbariérových vozidel a pořízením vozidel vybavených minimálně vnitřním elektronickým vizuálním a akustickým systémem pro informování cestujících včetně nevidomých a slabozrakých osob.
Společnost nákupem těchto autobusů naplňuje záměr obměny starých dieslových autobusů za nové s lepším komfortem pro cestující a zejména výrazně menší emisní zátěží pro ovzduší v obsluhovaném regionu. Z celkového počtu 170 provozovaných autobusů již bude 73 s ekologickým pohonem CNG, tedy přes 40%.
V Kladně dne 29.6.2017.

Linka A26 - změna jízdního řádu od 1.7.2017

29.06.2017
:: A26 od 1.7.2017

Linka A50 - přesun zastávky Zákolany 21.6. - 26.6.2017

21.06.2017
Po dobu konání pouti v Zákolanech od 21.6. do 26.6.2017 bude aut. zastávka Zákolany pro linku A50 přesunuta na točnu k bývalému cukrovaru.

Linka A39 - objízdná trasa 3.7. - 5.7.2017

21.06.2017

Po dobu uzavírky silnice II/236H v Lánech od 3.7. do 5.7.2017 bude aut.zastávka Lány,Lesní zrušena bez náhrady.

Stránka 1 / 25  > >>


ČSAD MHD Kladno a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: csadkladno@csadkladno.cz
KD SERVIS a.s., Železničářů 885, Kladno - Kročehlavy, 272 80, email: kdservis@kdservis.cz